Αναλυτικα οι λογιστικες υπηρεσιες που μπορουμε να σας προσφερουμε

Στοχευμενες Υπηρεσιες για καθε περισταση

Θέλουμε να σας παρέχουμε διαρκή ενημέρωση στις μεταβαλλόμενες λόγο των εποχών συνθήκες στην παγκόσμια αγορά και να αφιερώνετε χρόνο στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας και όχι στο λογιστήριο

Θέλουμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της επιχείρησής κάθε χρονική στιγμή στην αγορά και να βρίσκεστε μπροστά από τον ανταγωνισμό

Τι προσφερουμε

Αυτά είναι κατά προσέγγιση που προσφέρουμε με πολύ ξεχωριστό τρόπο.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ.

Λογιστική παρακολούθηση – τήρηση βιβλίων, των δραστηριοτήτων της επιχείρησή αποστολή μέσω TAXISNET όλων των ηλεκτρονικών δηλώσεων στο σύνολο των συναλλαγών σας με τις Δ.Ο.Υ. Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας όλων των τύπων εταιριών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικές Εταιρίες, Μη Κερδοσκοπικές κ.λ.π).Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών καθώς και Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη συμπλήρωση λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία. Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια ΕΦΚΑ),συμπλήρωση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.  Ενάρξεις Νέων Επιχειρήσεων (Ατομικές, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιότυπες Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Ανώνυμες Εταιρίες, Αστικές εταιρίες κερδοσκοπικές ή Μη κερδοσκοπικές).  Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα. Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ). Υποβολή Περιοδικών.  Συμφωνίες λογ/σμών (Πελατών-Προμηθευτών, -Συμφωνία Τραπεζών και Ταμείου).  Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.  Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7 κ.λ. υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΕΕ, ΦΜΥ κ.λ.π). Διακοπές(εργασιών) Εταιριών. Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει. Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης (φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κ.λπ.)

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Διαχείριση και έκδοση της μισθοδοσίας, επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση μισθοδοσίας, μηχανοργάνωση μισθοδοσίας προσωπικού, σύνταξη και αποστολή ΑΠΔ, απογραφή – μεταβολή εργοδοτών στο ΙΚΑ, Προσλήψεις – αποχωρήσεις – καταγγελίες Συμβάσεις εργασίας και κατάθεση καταστάσεων στην Επιθεώρηση Εργασίας, συνεχής παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων των εργαζομένων σας Επιδοτήσεις για νέους εργαζομένους (ΟΑΕΔ)  Εκπροσώπηση σε θέματα – ελέγχους του ΙΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας

ΙΔΙΩΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών:

Έκδοση Κλειδάριθμου, μεταβολές Προσωπικών Στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, άλλα προσωπικά στοιχεία) σε TAXIS. δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ, συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2.  Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9. Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη φορολογική, Υπολογισμών Τεκμηρίων. Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών. Αίτηση για Οικογενειακό Επίδομα Α21, Κοινωνικό μέρισμα, Επίδομα πετρελαίου – θέρμανσης Κ.Ε.Α., κ.λ.π. Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας. Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου. Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet. Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους. Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, Ταυτότητα πληρωμής κ.λ.π.). Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέσω internet (σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση).Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων στην αρμόδια ΔΟΥ. Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας. Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται απαραίτητο. Φοροτεχνικές συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεών από πρόσθετους φόρους. Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα. Υπολογισμός υπολοίπου κεφαλαίου προς ανάλωση, προηγουμένων ετών. Απασχόληση οικιακού προσωπικού. Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα. Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.

Επικοινωνια

Γράψτε μας το μήνυμα σας και θα σας απαντήσουμε άμεσα

Not readable? Change text. captcha txt
Μετάβαση στο περιεχόμενο